Category Archives: Uncategorized

Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số – phần 2

Tiếp tục trong học phẩn Tử Vị Đẩu Số cơ bản chúng ta sẽ học tiếp bài học Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số phần 2. Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số phần 2. 1,Các sao an theo hàng Can 2,Các sao an theo hàng chi. a,Các sao an theo hàng chi phần I b, Các sao an theo hàng chi phần II 3, Các sao an theo tháng sinh. 4, Các sao an theo ngày, giờ sinh. 5, Các sao an cố định. a, Các sao an cố định phần I b, Các sao an cố định phần II

[Khóa học Tử Vi Cơ bản] Tính lý tinh đẩu trong Tử Vi

Tính lý tinh đẩu trong tử vi

Sau khi đã kết thức bài học về các tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Lục Cát, Lục Sát, Tứ Hóa và Tuần Triệt khi luận lá số Tử Vi. 1, Cách đọc phú Tử Vi. 2, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật. 3, Văn Xương, Văn Khúc, Kình Dương, Đà La. 4, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp 5, Lộc Tồn – Lộc Mã. 6, Tuần – Triệt 7, An vòng Trường Sinh 8, An vòng sao Bác Sĩ. 9, An vòng sao Thái Tuế. 10, Hóa Quyền 11, Hóa Khoa – Hóa Kỵ 12, Hóa Lộc    

[Khóa Học Tử Vi] Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số

tính lý chư tinh trong tử vi

Tiếp trục trong chuỗi seri học Tử Vi Đẩu Số cơ bản , hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp đến phần Tính lý chư tinh của các chòm sao trong Tử Vi. Mục Lục bài học 1, Sao Tử Vi 2, Sao Thiên Cơ. 3, Sao Thái Dương. 4, Sao Vũ Khúc. 5, Sao Thiên Đồng. 6, Sao Liêm Trinh. 7, Sao Thiên Phủ. 8, Sao Thái Âm. 9, Sao Tham Lang. 10, Sao Cự Môn. 11, Sao Thiên Tướng 12, Sao Thiên Lương 13,Sao Thất Sát 14,Sao Phá Quân I, Khái niệm Tính Lý Chư Tinh trong Tử Vi Đẩu Số II, Chòm sao Tử Vi. 1, Sao Tử Vi a, Tổng quá về sao Tử Vi. Tên chính: Tử vi (Tử) Tên riêng: Bắc cực […]

Các khái niệm cơ bản của môn học Tử Vi Đẩu Số

Để bước đầu chinh phục các kiến thức Tử Vi căn bản chúng ta cần phải hiểu rõ được các khái niệm  cơ bản của bộ môn Tử Vi Đẩu Số này. Sau khi lắm chắc được các kiến thức căn bản này sẽ giúp chúng ta có thể học Tử Vi căn bản một cách tốt hơn. Phần I, Khái niệm và nguồn gốc bộ môn Tử Vi Đẩu Số 1, Tử Vi Đẩu Số là gì? “Tử vi đẩu số” là bộ môn căn cứ vào sự bài bố hệ thống sao Tử vi trong thiên văn cổ đại phương đông để tiên đoán số mệnh con người. 2, Nguồn gốc của Tử Vi Đẩu Số Môn tử vi hình thành dần dần, từng bước, từng yếu tố, […]

Phương pháp an sao lá số Tử Vi

An lục cát phần 1

Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến buổi thứ 2 của khóa học tử vi cơ bản. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp an sao lá số Tử Vi với các bộ sau cũng như các sao lẻ như: bộ Lục Cát, sao Lộc Tồn, bộ Lục Sát, an Tuần Triệt. Mục lục bài học: I, An bộ sao Lục Cát. 1Thiên khôi – Thiên – Việt. 2,Tả Phụ. 3,Hữu Bật. 4,Văn Xương. 5,Văn Khúc. II, An sao Lộc Tồn. III, An sao Thiên Mã. IV, An bộ sao Lục Sát. 1, Kình dương – Đà La. 2. Hỏa tinh – Linh tinh. 3. Địa Không. 4. Địa Kiếp. V, Cách An Tứ Hóa. VI, An Tuần – Triệt. 1, An Tuần. 2, […]

Phần 1: Giới thiệu về khóa học Tử Vi Đẩu Số

khóa học Tử Vi đẩu số căn bản

Trước khi bước chân vào khóa học Tử Vi căn bản chúng ta cùng đi tìm hiểu qua các nội dung của khóa học này cũng như các khái niệm Tử Vi Đẩu Số căn bản. I, Tử Vi Đẩu Số là gì? Tử Vi là một chòm sao nằm ở trung tâm Bắc Cực hay thường được người Trung Hoa xưa gọi là: ” Chòm sao nằm ở trung tâm bầu trời phía Bắc” khi nói trong thiên văn học cổ đại Trung Hoa. Đất nước Trung Hoa nằm ở bán cầu phía Bắc nên họ chỉ có thể nên họ chỉ có thể quan sát được bầu trời phia Bắc của Địa cầu. Sau khi quan sát trên bầu trời họ đã thấy được rất nhiều các vì […]

Khóa học Tử Vi Khai Tâm Z01

khóa học Tử Vi đẩu số căn bản

Khóa học ??̛̉ ?? ??̆? ??̉? ???̉?? ???̂?: Các giảng viên _ ??? ???̂̃? Đ?̀? ??̛̉ ?? ???̣̂? ??? và Thầy Nguyễn Trọng Tuệ _ ???̉ ??̣?? ??? ????? ???̉? ???̆?? ????. ————————————- Tử Vi Đẩu Số là một trong Ngũ Đại Thuật Số cổ học của Trung Hoa ( Bao gồm Phong Thủy, Kinh Dịch, Tử Vi, Tướng Pháp, Y Học) Là bộ môn được xây dựng trên cơ sở chính của Thuyết Thiên Văn & triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi. Lá số tử vi bao gồm 12 cung chức, 01 cung an Thân và khoảng 108 sao được phân bổ dựa vào Tứ Trụ của đời người là Giờ/Ngày/ Tháng/ Năm sinh. Công năng chính của việc luận giải lá […]

Ways to Protect Your self From a Salt Dad

If you’ve ever fallen https://sugarwebsites.biz/guides/ victim to a Salt Daddy, you may be wanting to know what to do when the situation gets too unmanageable. Although this is a common issue with shady guys, there are ways to give protection to yourself via getting conned. The most important stage is to continue to be discreet. A Salt Dad will use every possible reason to avoid compensating you. A variety of them will even bring accusation you of gold-digging, and they’ll even say that they take pleasure in you and will need your money! Whilst these men may have the finest intentions, they are not necessarily Salt Daddies. They’re just seeking a long-term romantic relationship with a woman who will enjoy the same lifestyle. Most men are too active to take […]