Tag Archives: tử vi đầu số

Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số – phần 2

Tiếp tục trong học phẩn Tử Vị Đẩu Số cơ bản chúng ta sẽ học tiếp bài học Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số phần 2. Tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số phần 2. 1,Các sao an theo hàng Can 2,Các sao an theo hàng chi. a,Các sao an theo hàng chi phần I b, Các sao an theo hàng chi phần II 3, Các sao an theo tháng sinh. 4, Các sao an theo ngày, giờ sinh. 5, Các sao an cố định. a, Các sao an cố định phần I b, Các sao an cố định phần II

[Khóa học Tử Vi Cơ bản] Tính lý tinh đẩu trong Tử Vi

Tính lý tinh đẩu trong tử vi

Sau khi đã kết thức bài học về các tính lý chư tinh trong Tử Vi Đẩu Số, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Lục Cát, Lục Sát, Tứ Hóa và Tuần Triệt khi luận lá số Tử Vi. 1, Cách đọc phú Tử Vi. 2, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật. 3, Văn Xương, Văn Khúc, Kình Dương, Đà La. 4, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp 5, Lộc Tồn – Lộc Mã. 6, Tuần – Triệt 7, An vòng Trường Sinh 8, An vòng sao Bác Sĩ. 9, An vòng sao Thái Tuế. 10, Hóa Quyền 11, Hóa Khoa – Hóa Kỵ 12, Hóa Lộc    

Phần 1: Giới thiệu về khóa học Tử Vi Đẩu Số

khóa học Tử Vi đẩu số căn bản

Trước khi bước chân vào khóa học Tử Vi căn bản chúng ta cùng đi tìm hiểu qua các nội dung của khóa học này cũng như các khái niệm Tử Vi Đẩu Số căn bản. I, Tử Vi Đẩu Số là gì? Tử Vi là một chòm sao nằm ở trung tâm Bắc Cực hay thường được người Trung Hoa xưa gọi là: ” Chòm sao nằm ở trung tâm bầu trời phía Bắc” khi nói trong thiên văn học cổ đại Trung Hoa. Đất nước Trung Hoa nằm ở bán cầu phía Bắc nên họ chỉ có thể nên họ chỉ có thể quan sát được bầu trời phia Bắc của Địa cầu. Sau khi quan sát trên bầu trời họ đã thấy được rất nhiều các vì […]

Khóa học Tử Vi Khai Tâm Z01

khóa học Tử Vi đẩu số căn bản

Khóa học ??̛̉ ?? ??̆? ??̉? ???̉?? ???̂?: Các giảng viên _ ??? ???̂̃? Đ?̀? ??̛̉ ?? ???̣̂? ??? và Thầy Nguyễn Trọng Tuệ _ ???̉ ??̣?? ??? ????? ???̉? ???̆?? ????. ————————————- Tử Vi Đẩu Số là một trong Ngũ Đại Thuật Số cổ học của Trung Hoa ( Bao gồm Phong Thủy, Kinh Dịch, Tử Vi, Tướng Pháp, Y Học) Là bộ môn được xây dựng trên cơ sở chính của Thuyết Thiên Văn & triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi. Lá số tử vi bao gồm 12 cung chức, 01 cung an Thân và khoảng 108 sao được phân bổ dựa vào Tứ Trụ của đời người là Giờ/Ngày/ Tháng/ Năm sinh. Công năng chính của việc luận giải lá […]