Bố trí phong thủy nhà ở năm 2021 phần 4: Phương Đông Nam

phong thủy nhà ở hướng đông nam 2021

Về phương Đông Nam năm 2021 thì khi số 6 nhập vào trung cung thì phương Đông Nam sẽ là sao Số năm tức là sao Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng thì tương ứng với sau liêm trinh, ngũ hành của nó thuộc Thổ, màu của nó là màu vàng. nói về sao Ngũ Hoàng thì là một hung tinh mạnh nhất trong cửu tinh, nó cai quản tất cả bốn phương, tám hướng, khống chế tất cả những tình tú còn lại, cho nên bản thân của Ngũ Hoàng, cái tính sát phạt của nó rất lớn và trong phong thủy người ta gọi nó là sao Ngũ Hoàng đại sát hoặc là chính Quan sát .chúng ta thấy cái tên cổ nhân đã đặt cho nó cái tên rất mạnh mẽ. Chính vì vậy cho nên phương vị này là phương vị rất trọng yếu trong năm Tân Sửu và chúng ta biết rằng là đặc tính của sao Ngũ Hoàng là ưa giết chóc, ưa sát phạt. Vì vậy cho nên là cái phương vị của Ngũ Hoàng, chỉ có thể người ta gọi là nghi tĩnh bất nghi động, tức là chỉ có thể được để yên tĩnh, không nên khuấy động, không nên chọc ngoáy vào, không nên làm tất cả những cái điều gì động đến phưowng vị  Phương, Đông Nam. Bởi vì khi chúng ta tương tác vào mà để kích thích  ngũ hoàng phát sinh hung tính thì có thể tai họa và những điều sẽ đến rất nhanh. Kinh nghiệm cho thấy là khi mà cái cung ngũ hoàng bị động thì tai họa và những cái điều không may đến rất nhanh nên chúng ta phải hết sức chú ý.

Bố trí phong thủy nhà ở năm 2021 theo các hướng:

–  Phương Tây Bắc.

Phương Bắc.

Phương Đông Bắc.

Phương Đông Nam.

Phương Tây Nam.

Riêng phương vị Đông Nam thì năm 2021 cần phải được yên tĩnh, không được hưng công động thổ, không được sửa chữa, tôn tạo hay là không được đặt những vật phẩm nào mà nó trái với quy tắc để nó kích thích cái hung tính của ngũ Hoàng lên.

3 thoughts on “Bố trí phong thủy nhà ở năm 2021 phần 4: Phương Đông Nam

  1. Pingback: Bố trí phong thủy nhà ở năm 2021 phần 2 - Phương Bắc - Mang Tài Vượng Đến Mọi Nhà

  2. Pingback: Bố trí phong thủy nhà ở năm 2021- Phương Tây Bắc - Mang Tài Vượng Đến Mọi Nhà

  3. Pingback: Bố trí phong thủy nhà ở năm 2021 phần 3: Phương Đông Bắc - Mang Tài Vượng Đến Mọi Nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *