Tag Archives: xem giờ sinh mổ nên hay không

Chọn giờ sinh mổ nên hay không? Phần III

Chọn giờ sinh mổ nên hay không ở phần II đã nói về nguyên tắc chọn giờ sinh. Vậy những đứa trẻ được chọn giờ khi sinh ra có cuộc đời đúng như những gì người ta kỳ vọng không? Để lý giải điều này, thầy Nguyễn Trọng Tuệ đã có những quan điểm đánh giá sau đây. Chọn giờ sinh mổ nên hay không: Quan điểm cổ đại Ở phần I, khi bàn về vấn đề lựa chọn giờ sinh, thầy Phan Trọng Tuệ có nhắc đến một số quan điểm từ xưa đến nay. Theo đó, quan điểm cổ xưa cho rằng, việc sinh ra và chết đi là do tạo hóa. Con người không thể và không nên can thiệp. Đấng tạo hóa tối cao là người […]