Tag Archives: chọn giờ sinh

Chọn giờ sinh mổ nên hay không? Phần II

Chọn giờ sinh mổ nên hay không nên thì ở phần I thầy Nguyễn Trọng Tuệ đã đưa ra những quan điểm cụ thể. Vậy nguyên tắc lựa chọn giờ sinh cụ thể như thế nào? Hãy cùng theo dõi chia sẻ của thầy ngay sau đây. Nguyên tắc lựa chọn giờ sinh theo mệnh lý Trong tất cả các môn mệnh lý, đặc biệt là tử vi, coi đó như bản đồ cuộc đời. Nghĩa là số phận cuộc đời con người đã được an bài khi sinh ra. Và nó an bài dựa trên yếu tố về thời gian. Điều đó có nghĩa, ngày, tháng, năm và giờ sinh sẽ ấn định con người đó sinh ra có số mệnh như vậy. Như vậy, mệnh lý là yếu […]