Tag Archives: chán mỹ nhân

Tìm hiểu về tướng pháp của “Trán Mỹ Nhân”

mỹ nhân chán

Khi xem xét Diện tướng số, thì Trán – gọi là Ngạch Đầu, là bộ vị rất quan trọng. Tổng quan về tướng Trán trong Nhân Tướng Học Trán là bộ phận thuộc về Thiên – Chủ với một số đặc điểm cần lưu ý sau. – Trán thuộc về thiên – chủ quản thượng đình, cai quản niên vận 30 năm đầu đời. Trên trán chứa nhiều bộ vị quan trọng : quan lộc, phúc đức, phụ mẫu, thiên di. -Trán là lộc học đường, cao minh bộ học đường, cao quảng bộ học đường. – Kéo dài từ Thiên trung đến hết Trung chính, giáp Ấn đường. – Trán chủ về : QUAN – THỌ – TRÍ . Các điều kiện để đánh giá ngạch tướng của Trán. […]