Category Archives: Nhân Tướng Học

Nơi chia sẻ các kiến thức về Nhân Tướng Học của Phong Thủy Vượng Tài. Thông qua các bài viết về tướng số các bạn độc giả sẽ hiểu rõ hơn về các hình thái của hình dáng con người như như tướng mặt, tướng chân, tướng tay…cho đến dáng đi dáng đừng của con người. Qua đó cũng có các cơ sở để vận dụng chúng vào việc dự đoán tính cách của một người nào đó mà ta có thể gặp trong cuộc sống như đối tác, nhân viên, bạn đời…

Tìm hiểu về tướng pháp của “Trán Mỹ Nhân”

mỹ nhân chán

Khi xem xét Diện tướng số, thì Trán – gọi là Ngạch Đầu, là bộ vị rất quan trọng. Tổng quan về tướng Trán trong Nhân Tướng Học Trán là bộ phận thuộc về Thiên – Chủ với một số đặc điểm cần lưu ý sau. – Trán thuộc về thiên – chủ quản thượng đình, cai quản niên vận 30 năm đầu đời. Trên trán chứa nhiều bộ vị quan trọng : quan lộc, phúc đức, phụ mẫu, thiên di. -Trán là lộc học đường, cao minh bộ học đường, cao quảng bộ học đường. – Kéo dài từ Thiên trung đến hết Trung chính, giáp Ấn đường. – Trán chủ về : QUAN – THỌ – TRÍ . Các điều kiện để đánh giá ngạch tướng của Trán. […]