Mặt dây chuyền Phật A Di Đà bản mệnh đá mã não đỏ ( Tuổi Tuất – Hợi )

380,000

Phật A Di Đà là người đứng đầu trong “Tây Phương Tam Thánh”, là giáo chủ của Cực Lạc Tịnh Thổ. Là một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất, Ngài tượng trưng cho trí tuệ và từ bi.

Phật A Di Đà tượng trưng cho vô lượng ánh sáng, vô lượng tuổi thọ, cung cấp cho chúng sinh trí tuệ và sự từ bi. Ngài phù hộ cho những người tuổi Tuất và Hợi trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi,gặp dữ hóa lành và có cuộc sống thuận lợi hơn.