Mặt dây chuyền Bất Động Minh Vương bản mệnh đá mã não đỏ ( Tuổi Dậu )

380,000

Bất Động Minh Vương là vị phật bản mệnh cho những người tuổi Dậu. Giáo giới tôn Ngài làm Bất Động Minh Vương, là sứ giả bất động. “ Bất Động” ở đây chỉ tâm từ bi bền vững không chút dao động, lung lay, còn “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ.

Bất Động Minh Vương cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát là ba vị Phật lớn thường gặp nhất ở Tây Tạng.

Ngài giúp bảo vệ người tuổi Dậu trên đường đời có thể phân biệt phải trái đúng sai, biết nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để vượt qua nghịch cảnh giúp đạt được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

Mã: mv.batdongminhvuong Danh mục: Từ khóa: