Vận Hạn Năm 2021

Người tuổi Sửu

(Cần cù, thực tế, đôn hậu, kỷ luật, kiên định)

Người tuổi Sửu trong năm 2021 nếu như muốn một bước mà đặt tới thành công thì phải dựa hoàn toàn vào khả năng của chính mình. Tuy nhiên vì thực lực hiện tại còn chưa đủ. Thêm nữa lại là người có yêu cầu đặc biệt cao đối với bản thân, luôn muốn làm việc có chất lượng cao nhất, muốn mình có đầy đủ khả năng để thực hiện một cách tốt nhất công việc. Năng lực học tập của người tuổi Sửu rất mạnh, vì thế nên cho mình thêm một chút thời gian, để cho mình tiến bộ. Đợi khi thực lực tăng lên, thì có thể đột phá chính mình. Chỉ có làm như vậy thì mới có thể càng ngày càng tiến bộ. Nếu như quá cưỡng cầu thì ngược lại sẽ tự mang đến cho mình nhiều điều phiền phức.

vật phẩm giải hạn cho người tuổi sửu