Vòng tay mã não xanh – phong thủy vượng tài

250,000300,000

Vòng đá mã não xanh giúp giảm buồn phiền, căng thẳng, tăng khả năng sáng tạo và sự tập trung.Bởi vì năng lượng của đá mã não giúp cân bằng, điều hòa cơ thể, loại bỏ sự căng thẳng tiêu cực.