Ngũ Vị Thần Tài

3,560,000

Ngũ vị thần tài thì mỗi vị đều có một năng lực siêu nhiên riêng với những câu thần chú riêng linh ứng với những nguyện vọng khác nhau mang lại may mắn, tài lộc và giúp chúng sinh thoát khỏi sự nghèo đói và bệnh tật…