Mặt dây chuyền phật Hư Không Tạng Bồ Tát bản mệnh đá mã não đỏ ( Tuổi Sửu – Dần )

380,000

Hư Không Tạng Bồ Tát là Tam thế chư Phật đệ nhất phụ thần, có trí tuệ cao siêu, mang sức mạnh nhân từ, cứu giúp chúng sinh trong nước và lửa. Ngài giúp những người tuổi Sửu và tuổi Dần thêm hanh thông đường tài vận, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải, gia đình được yên vui và hòa hợp.