THẦY TRỊNH THANH TUẤN

? Chuyên gia Phong Thủy – Tử Vi

? Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kiến Trúc Và Văn Hóa Phương Đông.

? Thành viên tích cực của câu lạc bộ phong thuỷ Thăng Long

? Admin diễn đàn tử vi Việt Nam, Phong Thủy Thăng Long…

? Là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Phong Thủy, Tử Vi và các môn Thuật số.

? Tư vấn Phong Thủy cho nhiều tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : gia cư, cửa hàng, văn phòng,…

video kiến thức nổi bật

https://www.youtube.com/shorts/wiVzcNXawxAU