THẦY TỐNG NGUYÊN TRUNG

? Chuyên gia Phong Thủy – Tử Vi

? Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kiến Trúc Và Đông Phương Học.

? Thành viên tích cực của câu lạc bộ phong thuỷ Thăng Long

 Admin diễn đàn tử vi Việt Nam, Phong Thủy Chính Tông…

? Là một trong những chuyên gia hàng đầu trong linh vực Phong Thủy, Tử Vi và các môn Thuật số, Cổ học.

? Tư vấn Phong Thủy cho nhiều tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : gia cư, cửa hàng, văn phòng,…

video kiến thức nổi bật