Tam dương tiến phúc

3,860,000

Tượng tam dương tiến phúc giúp hỗ trợ thăng tiến trong sự nghiệp, đối với những người làm lãnh đạo có chức quyền thì việc đặt tượng tam dương tiến phúc ở nơi làm việc sẽ giúp gia chủ tịnh tâm, bình tĩnh giải quyết những vấn đề khó khăn, tránh được việc bị kẻ tiểu nhân ám hại, nói xấu sau lưng.