Quả cầu đá obsidian đỏ 5,1kg – 18cm + đế đèn xoay + cây tài lộc thạch anh

– Tặng cây tài lộc thạch anh (chỉ áp dụng cho riêng bộ sản phẩm này)

– Bấm vào video để xem chi tiết