Thầy Nguyễn Trọng Hưởng

Chuyên gia Kinh Dịch – Phong Thủy
Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kiến Trúc Và Đông Phương Học.
Người sáng lập/ Quản Trị Viên của nhiều Diễn Đàn/ Group về Kinh Dịch, Tử Vi, Tướng Số…
Bắt đầu tư vấn Huyền Học từ năm 2010 và đã đã tư vấn cho hàng ngàn người về lá số tử vi, kinh dịch, tướng số…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.