THẦY TỐNG NGUYÊN TRUNG

𝟙 Chuyên gia Phong Thủy – Tử Vi

𝟚 Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kiến Trúc Và Văn Hóa Phương Đông.

𝟛 Thành viên tích cực của câu lạc bộ phong thuỷ Thăng Long

𝟜 Admin diễn đàn tử vi Việt Nam, Phong Thủy Chính Tông…

𝟝 Là một trong những chuyên gia hàng đầu trong linh vực Phong Thủy, Tử Vi và các môn Thuật số, Cổ học.

𝟞 Tư vấn Phong Thủy cho nhiều tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực : gia cư, cửa hàng, văn phòng,…

video kiến thức nổi bật