THẦY NGUYỄN trọng hưởng

𝟙  Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kiến Trúc Và Văn Hóa Phương Đông.

𝟚 Hoạt động nghiên cứu Huyền Học từ năm 2009 với sự am hiểu về nhiều môn như Kinh Dịch, Tử Vi, Phong Thủy…

𝟛  Thành viên tích cực của CLB Phong Thủy Thăng Long

𝟜  Là người sáng lập/ quản trị viên của nhiều nhóm Kinh Dịch, Tử Vi, Tướng Số..

𝟝 Trong hơn 10 năm nghiên cứu, tư vấn về Huyền Học.Thầy đã xem qua hàng ngàn lá số cũng như tư vấn các công trình  lớn nhỏ khác nhau.

video kiến thức nổi bật