Thầy Nguyễn Trọng Hưởng

CHUYÊN KINH DỊCH – PHONG THỦY

? Giảng viên Viện Nghiên Cứu Kiến Trức Và Đông Phương Học.

?  Hoạt động tư vấn Huyền Học từ năm 2010.

? Ngưới sáng lập/ Quản trị viên của nhiều diễn đàn, Group facebook về Kinh Dịch, Tử Vi, Tướng Số,…

? Trong hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn. Thầy Nguyễn Trọng Hưởng đã tư vấn cho hàng ngàn khách hàng cũng như nhiều công trình lớn nhở khác nhau.

Vdeo kiến thức nổi bật